Parafia.p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Czeszowie

KANCELARIA PARAFIALNA CZYNNA:

Czwartek 16:00 - 17:30

W sprawach pilnych, które nie mogą być załatwione w podanym terminie można umówić się na spotkanie w innym czasie. W sprawach

związanych z pogrzebem można kontaktować się z księdzem Proboszczem poza godzinami pracy Kancelarii.

CHRZEST

Pośrednikiem między Bogiem a ludźmi jest Jezus Chrystus. Z Panem Jezusem na zawsze, na całą wieczność łączy wiernych Chrzest Św. Również przez Chrzest św. wchodzimy do Świętego Kościoła Powszechnego. Czy zdajemy sobie sprawę z odpowiedzialności, jaka ciąży na nas w związku z przyjęciem sakramentu Chrztu Świętego?


 

 Zalecenia dla rodziców:

Przynajmniej tydzień przed planowanym Chrztem dziecka, jeden z rodziców powinien zgłosić się w kancelarii parafialnej, by otrzymać specjalny formularz. Na jego podstawie dziecko zostanie wpisane do ksiąg metrykalnych.
Rodzice dziecka powinni przygotowac się do Chrztu św. duchowo:
Jeśli tylko mogą, w dniu Chrztu św. przyjąć Komunię św.
Przy Chrzcie św. asystują rodzice i chrzestni. Na uroczystość Chrztu Świętego należy przyjśc punktualnie, przynajmniej 5 minut przed wyznaczoną godziną. Gdyby rodzice z różnych przyczyn musieliby przełożyć Chrzest dziecka na inny termin należy o tym poinformować Parafię.

Zalecenia dla chrzestnych:

Do godności Rodziców chrzestnych mogą być powołani: ojciec i matka chrzestna bądź też tylko jeden chrzestny. Rodzice chrzestni w dniu Chrztu św. przyjmują Komunię Świętą.

Chrzestnymi mogą być jedynie praktykujący katolicy, którzy ukończyli 16 rok życia i przyjęli już Sakrament Bierzmowania. Jeśli nie mieszkają w naszej parafii, są zobowiązani dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami. Nie mogą tej funkcji pełnić osoby żyjące w związku cywilnym (bez ślubu kościelnego).

Chrzestni, podobnie jak rodzice zobowiązani są uczestniczyć w katechezie chrzcielnej.

Pamiętajmy, że w przygotowaniach do uroczystości Chrztu św. najważniejsze są troski wokół spraw religijnych, poprawne przygotowanie swojego wnętrza. Problemy stołu oddalamy na dalsze miejsce. Wysilamy się w kierunku, abyśmy mądrze ustawili w swym życiu hierarchię wartości.

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

Sakrament dojrzałości chrześcijańskiej udziela się zwykle raz w roku podczas wizyty w parafii biskupa diecezjalnego. Jest to szczególny czas dla wspólnoty parafialnej, podczas którego odczuwa się szczególne działanie Ducha św. Bierzmowania udziela się uczniom trzecich klas gimnazjalnych. Ma on wprowadzić młodego chrześcijanina w dojrzałe życie religijne.


 

Sakramentu bierzmowania udziela biskup diecezjalny. Zwykle dzieje się to w okresie wizytacji kanonicznej. W dużych miejskich parafiach, tego sakramentu udziela się raz na rok lub dwa lata. Zwyczajem naszej Archidiecezji jest, że do Bierzmowania przedstawia się uczniów klas trzecich gimnazjalnych.

Kandydaci do bierzmowania przygotowują się przez cały rok szkolny w cyklu katechez i spotkaniach w grupach, które odbywają się przy kościele. Obecność na tych spotkaniach jest obowiązkowa. Kandydaci z początkiem nauk otrzymują tzw. "indeksy" bierzmowańca, w których wpisywane są potwierdzenia uczestniczenia we wszystkich spotkaniach, w niedzielnej Mszy św. oraz comiesięcznej Spowiedzi św. Tylko na podstawie wypełnionego indeksu kandydat dopuszczany jest do Sakramentu.

NAMASZCZENIE CHORYCH

Sakrament Namaszczenia Chorych Chrześcijanin przyjmuje w poważnej i niebezpiecznej chorobie. Jest to sakrament, który daje nam specjalną łaskę cierpienia, łaskę chrześcijańskiego przyjmowania i przeżywania choroby. Dlatego nie bójmy się tego Sakramentu !


 

Odrzućmy fałszywe myślenie i odczucia związane z Namaszczeniem Chorych. Absolutnie nie można tego Sakramentu łączyć i kojarzyć ze śmiercią !

SAKRAMENT CHORYCH MOŻNA PRZYJĄĆ WIĘCEJ RAZY W ŻYCIU!

Co należy przygotować na przybycie kapłana do domu chorego? stolik z krzyżem obok zapaloną świecę, na spodeczku nieco waty lub chleba.
Pamiętajmy o godnym przyjmowaniu Sakramentu. Chory w miarę możliwości powinien być umyty i ubrany w czystą bieliznę. Domownicy modlą sie wspólnie z kapłanem i chorym.

MAŁŻEŃSTWO

Oblubieniec i oblubienica. Tak jak człowiek jest związany na wieki z Bogiem, tak młodzi zawierając węzeł małżeński ślubują sobie dozgonną miłość. Małżeństwo jest sakramentem miłości, a miłość jest bezwarunkowa. Mimo to trzeba spełnić pewne warunki, by uzyskac ślub kościelny. Poniżej mały poradnik.


 

Kandydaci do małżeństwa zgłaszają się do kancelarii parafialnej celem załatwienia formalności związanych z planowanym małżeństwem na 3 miesiące przed datą ślubu.

Jakie należy spełnić warunki i jakie dostarczyć dokumenty?

Świadectwo Chrztu Świętego najnowszej daty (najstarsze: 3 miesiące od daty wystawienia). Świadectwo Chrztu zawiera informację o stanie wolnym. Fakt zawarcia małżeństwa przekazywany jest także do parafii miejsca Chrztu i jest odnotowany w Księdze Metrykalnej.

 Świadectwo z katechezy z zakresu szkoły ponadpodstawowej (licealnej, zawodowej, technicznej). Kandydaci, którzy nie mają takiego świadectwa zobowiązani są do skorzystania z tzw. katechumenatu przedmałżeńskiego.

Uczestnictwo w cyklu nauk przedślubnych. Uczestniczyć w Dniu Skupienia dla narzeczonych. Terminy takich dni podawane są w ogłoszeniach parafialnych, zaś spotkania odbywają się w kościele św. Jadwigi lub św. Piotra I Pawła w Trzebnicy.

Dostarczyć zaświadczenie z USC celem zawarcia małżeństwa konkordatowego. Jeżeli kandydaci zawarli już małżeństwo w USC, wtedy okazują stosowny dokument.

Wdowcy lub wdowy dodatkowo dostarczają świadectwo śmierci małżonka.

Kandydaci do małżeństwa przychodzą do Kancelarii parafialnej i umawiają się z dyżurującym księdzem na termin spisania protokołu przedmałżeńskiego

.Wymagane dokumenty przynoszą na spisanie protokołu. Powinni również przypomnieć sobie: MAŁY KATECHIZM: m.in. 6 PRAWD WIARY, 7 SAKRAMENTÓW ŚW., 10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH, OJCZE NASZ, WIERZĘ W BOGA oraz podstawowe wiadomości o Jezusie Chrystusie.


Małżeństwo zawierane jest podczas Mszy św. lub poza nią (Ślub Rzymski lub zwykły). Termin ustala się z księdzem w kancelarii parafialnej. Jeśli małżeństwo zawierane jest poza Mszą św., wtedy wypada, aby młodzi małżonkowie zamówili Mszę św. w swojej intencji w innym terminie.

POGRZEB

Jak załatwić formalności pogrzebowe?

Śmierć bliskich należy do najbardziej przykrych przeżyć. Pamiętajmy jednak wtedy o Chrystusie, który zapewnia nas o życiu wiecznym i który stale jest z nami jako nasza jedyna pociecha, nadzieja i ostoja. Dlatego łączmy się w takich chwilach z Jezusem, który zapewnia: "kto wierzy we Mnie, nie umrze na wieki".

Módlmy się często za zmarłego i zamawiajmy za niego Mszę Świętą !. Zwykle są odprawiane za naszych zmarłych Msze św. w 30 dzień po śmierci, a także w rocznicę śmierci. Pięknym zwyczajem są zamawiane Msze św. "zamiast wieńca" przez krewnych i znajomych zmarłego, którzy składają się na stypendium mszalne zamawiając pewną liczbę Mszy św.

Pogrzeb w kancelarii parafialnej zgłaszamy w godzinach urzędowania, przynosząc:

kartę zgonu (lub pamiętamy o przyczynie śmierci) akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego
Ustalamy godzinę pogrzebu. Miejsce pochówku.

Uczestnicząc w Mszy św. pogrzebowej pamiętajmy, że nader ważną sprawą jest, aby ofiarować za zmarłego Komunię św.